SKC

Tomáš Gažovič

Som z Bratislavy, kde žijem, pracujem a tvorím. Venujem sa modernej kaligrafii s nádychom graffiti a tetujem. Okrem vzdelávania sa v technikách maľby mi záleží na šírení povedomia o kaligrafii. Moju tvorbu spoznáte pod pseudonymom SKC.